Home

BIO-Monitor: Het digitale bekwaamheidsdossier

De Wet BIO (Beroepen in het Onderwijs) verplicht scholen om bekwaamheidsdossiers van alle leerkrachten bij te houden. Dit kan handmatig een tijdrovende en kostbare aangelegenheid zijn. Niet alleen het vullen en beheren van de dossiers kost veel tijd, maar ook de organisatie van gesprekken, de verwerking van vragenlijsten en de bewaking van de vorderingen is een zware belasting. Daar komen ook nog eens de nodige analyses en rapportages bij. BIO-Monitor kan u het meeste werk uit handen nemen.

Klik hier voor de flyer.

Samenwerking EduContract en OCGH Advies

EduContract en OCGH Advies hebben besloten tot intensivering en verduurzaming van hun samenwerkingsactiviteiten. Zij vonden elkaar het afgelopen jaar in de doorontwikkeling van het instrument ‘BIO-Monitor’, dat in het Voorgezet Onderwijs succesvol beproefd werd (zo wordt BIO-Monitor bijvoorbeeld door alle OMO-scholen ingezet bij de gesprekscyclus). Bij deze samenwerking bleken de inhoudelijke expertise van OCGH Advies en de specifieke programmeerexpertise van EduContract niet alleen aanvullend op elkaar, maar tevens een nadrukkelijke meerwaarde in de onderwijspraktijk te zijn:, digitale heldere monitoring aangevuld met inhoudelijke en specifieke toepassingen in de praktijk.

Hoe verder?

Als u vragen heeft over BIO-Monitor, graag een demonstratie wilt, of meer wilt weten over de lage kosten, over referenties of over EduContract of OCGH Advies, neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 0492-538444 (EduContract) of 0492 538855 (OCGH Advies) of stuur een mail naar info@educontract.nl of info@ocghadvies.nl. Ook kunt u op deze site het contactformulier invullen, waarna wij met u contact zullen opnemen.